יום ש', כ’ באייר תשע”ט
דף הבית חדר מורים יצירת קשר

. חדש הזכות לדעת - שמע - מודיעין (קישור) העוצמה שבידע -הרצאה להורים מצ"ב פירוט הזכאות לטיפולים פרא רפואייםילדים שאינם סובלים מהפרעה התפתחותית סומטית, זכאים למספר טיפולים לפי הפירוט הבא:· לילדים מלידה עד גיל 3: יינתנו טיפולים בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת רפואי מקצועי של מומחה הקופה, ללא הגבלה במספר הטיפולים.· לילדים בגילאי 6-3: בהתאם לצורך, ולפי שיקול דעת רפואי מקצועי של מומחה הקופה, עד 27 טיפולים בשנה למקצוע (ובלבד שסך כל הטיפולים שיינתנו בכלל המקצועות לא יעלה על 54).· לילדים בגילאי 9-6: בהתאם לצורך, ולפי שיקול דעת רפואי מקצועי של מומחה הקופה, עד 9 טיפולים בשנה למקצוע (ובלבד שסך כל הטיפולים שיינתנו בכלל המקצועות לא יעלה על 18).· ילד שפנה לאבחון לפני גיל 6, יהיה זכאי בשנה הראשונה לטיפול בו למספר הטיפולים להם היה זכאי ביום הפניה.