יום ש', כ’ באייר תשע”ט
דף הבית חדר מורים יצירת קשר
חוק השילוב: בנובמבר 2002 התקבל בכנסת "חוק השילוב" שהווה תיקון מיוחד לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח -1988

חוק השילוב:בנובמבר 2002 התקבל בכנסת "חוק השילוב" שהווה תיקון מיוחד לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח -1988 שקובע כי " על משרד החינוך לפעול לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך רגיל, וכי זכותו של כל תלמיד עם מוגבלות לקבל מענה לצרכיו בכל מסגרת בה הוא לומד ולא רק במסגרת של חינוך מיוחד". באמצעות תיקון זה בא חוק השילוב לענות על הפליה קשה כלפי תלמידים עם מוגבלויות שביקשו להשתלב במסגרת החינוך הרגילה. החוק קובע כי יש לתת קדימות להשמת ילד עם צרכים מיוחדים במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד, דהיינו על פי החוק השמה בבית ספר בחינוך רגיל עדיפה על פני השמה במוסד לחינוך מיוחד. פרק ד' בחוק עניינו שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך רגיל. על פי החוק "במסגרת לימודיו במוסד חינוך רגיל, זכאי התלמיד המשולב לתוספת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים כגון עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים, שירותים פארה רפואיים ועוד. זכאותו של התלמיד תיקבע בועדת שילוב הפועלת במוסד החינוך הרגיל. מוסד החינוך יקבע לכל תלמיד תוכנית חינוכית יחידנית שיתוארו בה רמת תפקודו של התלמיד ויוגדרו בה התחומים שבהם יטופל. בתוכנית ייקבעו מטרות ויעדים לימודיים, וכן ייקבע פרק הזמן להשגתם, האמצעים הדרושים לשם השגתם ואמות המידה לבדיקת השגתם". מצגת: תוכנית השילוב חוזר מנכ"ל תשס"ח/3 (ד)- הוראות קבע:בנושא תוכנית השילוב בחינוך הרגיל חוזר מנכ"ל תשסו/8(ב) - הוראות קבע בנושא: נהלים והנחיות - ועדות שילוב, השמה וערר חוק השילוב דו"ח דורנר: הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינוך המיוחד בישראל https://sites.google.com/a/lakash.tzafonet.org.il/main/shiluv הסבר להורים על וועדות שילוב עברית.pdf http://www.orianit.edu-negev.gov.il/matiaycd/cp/homepage/vaadot.htm ועדות סטטוטוריות-מתיא יחדיו