יום ש', כ’ באייר תשע”ט
דף הבית חדר מורים יצירת קשר
המטרה העיקרית בחינוך ילדים עם לקות בשמיעה הנה שילוב הילד במערכת החינוך, בקהילה ובחברה. מטרה זו הנה מורכבת במיוחד בשל אופי הלקות הפוגם, לאורך כל החיים, ביכולת לפתח שפה ותקשורת שהן הבסיס לאינטראקציה וללמידה.

כתב ע"י: ד"ר זנדברג שרה, ד"ר הינדי שטרן, ד"ר דליה רינגוולד– פרימרמן, ד"ר דרורית בן יצחק, מר זבולון גורני ז"ל, ד"ר שרה אינגבר - דצמבר 2004 המטרה העיקרית בחינוך ילדים עם לקות בשמיעה הנה שילוב הילד במערכת החינוך, בקהילה ובחברה. מטרה זו הנה מורכבת במיוחד בשל אופי הלקות הפוגם, לאורך כל החיים, ביכולת לפתח שפה ותקשורת שהן הבסיס לאינטראקציה וללמידה. תהליכים של שילוב תלמידים עם לקות בשמיעה בתוך מערכת החינוך דורשים מערך של סיוע ושירותים בתוך המסגרת החינוכית ומחוצה להן. רק ראייה הוליסטית של מכלול צרכי הילד עם לקות בשמיעה תממש את זכותו לחינוך איכותי ולשילוב מרבי. מטרות לתלמיד 1. פיתוח שפה ותקשורת: לפתח שפה ולטפח את היכולות המסייעות בתהליכי התקשורת הדבורה (תפיסה שמיעתית, קריאת דיבור, הפקת דיבור) ו/או יכולות הסימון לאורך כל שנות החינוך עם דגש מיוחד בגיל הרך. 2. אבחון והערכה: לבסס תהליכי אבחון והערכת הישגים בשפה ותקשורת, הבנת הנקרא ותחומי הלמידה לאוכלוסיית היעד. אבחונים רגילים ודרכי העברתם אינם תקפים לאוכלוסיית התלמידים עם לקות בשמיעה. יש צורך באנשי מקצוע מומחים בהתאמת האבחונים ובהעברתם, בפירוש הממצאים וגזירת מסקנות מהממצאים. 3. סיוע לימודי: ההפסד של מסר הדיבור נע בין 25% בדרגת לקות שמיעה קלה עד ל-100% הפסד בדרגות לקות בינוניות עד עמוקות. לפיכך כל תלמיד זקוק לסיוע ותיווך לימודי אישי שישלים את הפערים הלימודיים. 4. שיטות תקשורת: לתת מענה חינוכי לימודי הולם לכל ילד על-פי יכולתו וכישוריו השפתיים. התאמת שיטת התקשורת לתלמיד: שפה דבורה; שיטה סימולטאנית (עברית מסומנת); שפת סימנים. 5. רצף מסגרות חינוכיות: ליצור רצף מסגרות מסגרגציה לאינטגרציה על מנת לענות לצרכים של כלל התלמידים עם לקות בשמיעה בקשת השונות הרחבה המאפיינת את האוכלוסייה. רצף מסגרות זה כולל בתוכו: בתי ספר לחרשים לאוכלוסיית התלמידים עם לקות בשמיעה שלהם איחור משמעותי ברכישת שפה ובעיות נוספות חמורות; כתות מיוחדות בבתי ספר רגילים לילדים עם ירידה בשמיעה, איחור בינוני עד קשה בהתפתחות שפה וקשיים נלווים בלמידה; ושילוב אינדיבידואלי לתלמידים עם לקות בשמיעה שלהם איחור קל ברכישת שפה. 6. הוראה מותאמת ללקויי שמיעה: - להורות את כל מקצועות הלימוד הנלמדים בחינוך הרגיל בהתאמה לאפיוני הלומד עם לקות בשמיעה. כמו כן, תוכנית הלימודים תכלול נושאים נוספים ייחודיים ומשלימים לחסכים ולפערים הקיימים בקרב תלמידים עם לקות שמיעה. לפתח כישורים קוגניטיביים, יכולות אורייניות, ידע עולם וכישורי למידה על-פי עקרונות ההוראה לתלמידים עם לקות בשמיעה. -התאמת מערך של עזרי הגברה לתלמיד (למשל, מכשירי FM, הגברה סביבתית, מאגר מכשירי השאלה אישיים). -התאמת שירותי תמיכה (כגון, תרגום ותמלול) שיקדמו את שילובם של התלמידים עם לקות השמיעה בחינוך הרגיל. 7. פיתוח כישורים חברתיים: לחזק את ההסתגלות הרגשית-חברתית של התלמידים. לפתח את היכולת ליצירת חברויות ויחסי גומלין שישפרו את השילוב בחברת הילדים השומעים ובחברת השווים (ילדים עם לקות בשמיעה). ללמוד סנגור עצמי והכרת קודים חברתיים של תרבות השומעים ושל תרבות החרשים. 8. שותפות עם המשפחות: מעורבות ההורים בחינוך ילדם הם מן המשתנים המכריעים לגבי הישגיהם השפתיים והאקדמיים של ילדים עם לקות בשמיעה. באופן טבעי שפה נרכשת באמצעות ההורים. תהליך רכישת השפה ארוך ומורכב ונמשך לאורך שנים רבות בקרב ילדים עם לקות בשמיעה. לפיכך, ההורים זקוקים להנחיה והדרכה אינטנסיביים בהנחלת השפה לילדיהם. יש להבנות קשר ושותפות עם המשפחות במהלך כל שנות הלימוד. הקשר הרציף הנו הכרחי והוא כולל מתן מידע, הדרכה, הכוון, השתלמויות וייעוץ. מטרות למערכת: מטרות ברמת מטה משרד החינוך: ·לפתח תוכניות לימודים ייחודית לתלמידים עם לקות שמיעה בהתבסס על תוכנית הליבה ובתוספת תוכניות ייחודיות מותאמות לאוכלוסייה בתחומי שפה, חשיבה ואסטרטגיות למידה וכישורים חברתיים. התכנית תבנה בשפה העברית ובשפה הערבית. התוכניות תותאמנה לשלוש סוגי המסגרות על הרצף מסגרגציה לאינטגרציה. · לבסס כלי מדידה והערכה לבדיקת כישורי שפה ותקשורת, הבנת הנקרא והישגים לימודים. ·לערוך מחקרי מעקב על ממדי האוכלוסייה ומאפייניה שיהוו תשתית לקביעת מדיניות. מטרות למערכת החינוך: א. הקמת מרכזים טיפוליים אזוריים מומחים לילדים עם לקות שמיעה: המרכז הטיפולי אזורי יפעל מתוך ראייה הוליסטית של מערך הצרכים החינוכיים, טיפוליים ושיקומיים של הילד עם לקות השמיעה ומשפחתו. המרכז האזורי יאגד את מערך הטיפולים ושירותים עבור תלמידים עם לקות בשמיעה ובני משפחותיהם במערכת החינוך ובמערכות נוספות בקהילה. המרכז הטיפולי יאזן בין צורכי השילוב של התלמיד בכתה הרגילה לבין הצורך במערך מקצועי עתיר טיפולים. במגמה לשלב את התלמיד עם לקות בשמיעה במערכת החינוך הרגילה, קיימת סכנה שבשל מתן הטיפולים, הנדרש וההכרחי לשילוב, יחמיץ התלמיד עם לקות בשמיעה שעות לימוד בכתה. לאור זאת יש לפצל את השעות בין שעות סיוע לימודי שינתנו בבית הספר לבין מערך שעות הטיפולים שינתנו במרכז הטיפולי מעבר לשעות הלימודים. במרכז יפעלו אנשי מקצוע מומחים לטיפול והוראה לתלמידים עם לקות בשמיעה במודל שיתופי רב-מקצועי. המרכז יאגם משאבים והצטיידות המיוחדים לאוכלוסיית היעד. כמו-כן יפעל כמרכז מידע ותקשוב. ותפקידיו יהיו כדלהלן: א. מתן שירות לתלמידים ולמשפחותיהם: · טיפולי שמיעה, תקשורת שפה ודיבור. · התאמת עזרי הגברה. · מערך הערכה ואבחון. · שיעורי עזר ותגבור לימודי. · טיפוליים פרא-רפואיים משלימים ותראפיות. · שירות סוציאלי לתלמיד, למשפחה ולקהילה. · שיקום חברתי-רגשי. · הדרכה, תמיכה וליווי למשפחות. יש להנחות וללמד את המשפחות לצרוך שירותים חינוכיים ושיקומיים במגעם עם מערכת החינוך בפרט והממסד בכלל. ב. מתן שירותים למערכת החינוך: ליווי ויעוץ למערכות החינוך ולצוותי ההוראה המשלבים תלמידים עם לקות בשמיעה, כמו גם למסגרות החינוך הסגרגטיביות. הדרכה קבועה לצוותי ההוראה והטיפול המומחים בחינוך לקויי-שמיעה. סיוע לבתי הספר המשלבים בתהליכי הסברה, קבלה ושילוב של התלמיד עם הלקות בשמיעה. הדרכה בפיתוח ובטיפוח ערכי סובלנות של התלמידים השומעים במפגש עם עמיתיהם עם הלקות בשמיעה. פיתוח מערך השתלמויות לצוותי הוראה וטיפול במערכות החינוך המשלבות והמיוחדות במגמה לספק ידע מדעי, טכנולוגי, חינוכי ושיקומי. כל אלה במטרה להעצים את השדה החינוכי ולתת בידו כלים להתערבות איכותית. להקים מאגר ממוסד ומאגר השאלה של אביזרי הגברה שמיעתיים, משאבים טכנולוגיים ואמצעי המחשה ויזואליים ומתן הדרכה בשימוש באביזרים אלה לרשות מערכת החינוך. לייסד מקום מפגש לאוכלוסיית היעד אשר ייתן מענה לצרכים החברתיים-רגשיים הכוללים קשרים עם קבוצת השווים. הדרכה בתכנון תוכניות לימודים אישיות והדרכה בהתאמת התוכנית הכללית לצורכי התלמיד. מיסוד אבחונים בפרקי זמן קבועים בתחומים הבאים: הערכת התפקוד השמיעתי, הערכת שפה ותקשורת, אבחונים דידקטיים ואבחונים פסיכולוגיים. הדרכה וייעוץ בטיפול ובבניית תוכניות ייחודיות לתלמידים עם לקויות מורכבות נוסף על לקות השמיעה. מטרות למסגרות החינוכיות: ·ליצור אקלים של שילוב תוך שיתוף של צוותי ההנהלה, המורים הרגילים והמיוחדים בבית הספר מתוך מכוונות לטיפוח ילדים לקויי שמיעה על מכלול צורכיהם. ·להתאים תוכנית לימודים אישית עבור כל תלמיד. ·לבסס שירותי תמיכה לימודיים מותאמים לדרכי התקשורת של התלמיד (תרגום סימולטאני ושירותי שיכתוב). ·לצייד ולהנגיש את מסגרת החינוך לצרכים האודיולוגיים של התלמיד (הכשרת חדרים אקוסטיים וציוד הגברה). לעבוד בשיתוף פעולה עם המרכז הטיפולי האזורי ולהסתייע בשירותיו.