יום ש', כ’ באייר תשע”ט
דף הבית חדר מורים יצירת קשר

כיצד ניתן לעזור לתלמיד עם ירודה בשמיעה להצליח בכיתה רגילה מעודכן.doc