יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
דף הבית חדר מורים יצירת קשר
הנגשה אקוסטית לתלמידים עם לקות בשמיעה משרד החינוך הנגיש אלפי גנים וכתות לתלמידים עם לקות בשמיעה. ד"ר אורלי הלפרן, מדריכה ארצית לאודיולוגיה חינוכית, שולמית כהן, מפקחת ארצית ללקויות חושיות

https://sites.google.com/a/lakash.tzafonet.org.il/main/hang2012