יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
דף הבית חדר מורים יצירת קשר
https://sites.google .com/a/lakash.tzafone t.org.il/main/hashlac hot