יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
דף הבית חדר מורים יצירת קשר

שתל השבלול מבחינה רפואית.pdf http://www.hearing.org.il/233-he/Bekol.aspx אתר בקול