יום ש', כ’ באייר תשע”ט
דף הבית חדר מורים יצירת קשר

לספק לגננת מידע והדרכה על לקות בשמיעה והשפעתה על התפתחות הילד. לספק מידע על הדרכים בהן ניתן להתאים את מרחב הגן ואת ניהול התקשורת בגן, לצרכיי הילד עם לקות השמיעה. לסייע בשילובו של הילד בחברת הילדים. https://sites.google.com/a/lakash.tzafonet.org.il/gan/home